Jak to jest z tą gwarancją? Część II

Nikita Titow ADMIN Apple, Jabłkowy,

W poprzednim artykule omówiliśmy wszystkie kwestie dotyczące gwarancji producenta. Ale co zrobić, jeżeli gwarancja producenta (czyli roczna gwarancja Apple) już minęła, a my nie wykupiliśmy przedłużonej gwarancji? Czy to oznacza, że zostaliśmy na lodzie i nie możemy nic zrobić? Nie, w takim przypadku trzeba powołać się na obowiązujące przepisy prawa wymagające od sprzedawcy, żeby brał odpowiedzialność za to co sprzedaje.

Zastrzeżenie: Ponieważ chcielibyśmy uniknąć zbytniej zawiłości w wyjaśnianiu kwestii prawnych to postaramy się maksymalnie uprościć fakty oraz ominąć niektóre niuanse, które z punktu widzenia procedur autoryzowanego serwisu Apple nie mają znaczenia. A zatem artykułu tego nie należy traktować jako opracowania omawianych przepisów prawa a raczej jako naświetlenie możliwości naprawy dla naszych Klientów.

Na przestrzeni lat przepisy prawa się zmieniały a także zmieniała się nazwa podstawy prawnej na którą mogliśmy się powołać w celu otrzymania bezpłatnej naprawy naszego sprzętu. Niezależnie od tego, że funkcjonowały takie zwroty jak: „gwarancja konsumencka”, „gwarancja unijna” czy brzmiące bardziej profesjonalnie „roszczenie wynikające z tytułu szczególnych uprawnień konsumenckich” - najbardziej rozpowszechnionym zwrotem jest do dzisiaj zwrot rękojmia.Tak też nazywa to prawo w Kodeksie Cywilnym: Rękojmia za wady.

Stan prawny na dzień dzisiejszy tak właśnie określa odpowiedzialność sprzedawcy:

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

Warte podkreślenia jest to, że fakt, iż producent udziela gwarancji w żaden sposób nie wpływa na to roszczenie. Oznacza to, że jeśli producent udzielił roku gwarancji, to i tak masz prawo zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem wynikającym z rękojmi. I w tym momencie zaczyna się robić ciekawie, bowiem pierwsza i najważniejsza lekcja dla Ciebie brzmi:

Gwarancja producenta to rok, natomiast rękojmia sprzedawcy to dwa lata.

A zatem odpowiedź na pytanie postawione na wstępie - co zrobić, jeśli gwarancja się skończyła - jest zrozumiała: należy zwrócić do sprzedawcy. Trzeba pamiętać, że sprzedawca to kto inny niż producent. Sprzedawca to firma, której nazwa znajduje się na dokumencie sprzedaży. Czasami Klientom wydaje się, że skoro kupili produkt Apple to mogą się z takim roszczeniem zwrócić bezpośrednio do Apple, lub do przedstawicieli firmy. Prawo jednak nakłada ten obowiązek na sprzedawcę.

Czego możemy od sprzedawcy zażądać? Prawo jest skonstruowane całkiem rozsądnie i chroni obie strony (zarówno Kupującego jak i Sprzedawcę). Kupujący ma prawo zażądać jednej z następujących rzeczy:

  • - Naprawa
  • - Wymiana
  • - Obniżenie ceny
  • - Odstąpienie od umowy

To całkiem szerokie pole do popisu prawda? Niemniej prawo nie pozostawia Sprzedawcy bez możliwości i Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia Twojego żądania jeśli zaistnieją określone okoliczności. Jeżeli na przykład zażądasz naprawy a naprawa nie będzie możliwa do wykonania bo nie ma już części - Sprzedawca ma prawo odmówić i zaproponować zmianę roszczenia. Jeżeli zażądasz wymiany towaru - Sprzedawca może się powołać na to, że wymaga to nadmiernych kosztów i zaproponować naprawę towaru.

Z kolei odstąpienie do umowy wchodzi w grę tylko wtedy jeśli wada jest istotna. Tu pojawia się kolejne pytanie: co to znaczy, że wada jest istotna i jak to Sprzedawcy udowodnić. A potem pojawiają się kolejne pytania i zagadnienia i nadchodzi taki moment, że zastanawiasz się, czy cała ta zabawa warta była pieniędzy zostawionych u prawnika… A zatem przejdźmy do pytania, które jest najistotniejsze dla Ciebie:

Co zrobić jeśli gwarancja na mój komputer Mac albo iPhone już minęła, a nie minęło jeszcze dwa lata od daty zakupu?

Odpowiedź może się wydać zarówno prosta jak i zaskakująca: przyjdź do naszego serwisu (albo wypełnij formularz zgłoszenia naprawy). Producent - firma Apple - zdaje sobie sprawę z tego, że prawo wymusza na Sprzedawcach odpowiedzialność i że prędzej czy później ich sprzęt trafi do autoryzowanego serwisu. W związku z tym firma Apple - w trosce o dobro klienta końcowego - poprzez ominięcie Sprzedawcy - dała autoryzowanym serwisom Apple możliwość reprezentowania interesów klientów.

Jeżeli zatem Twój sprzęt ma mniej niż dwa lata, uszkodzenie nie wynika z nieprawidłowego użytkowania itp, to przyjdź do naszego serwisu i potraktujemy Twoją naprawę tak samo jak naprawę gwarancyjną i naprawimy urządzenie.

Nie będziemy mogli wymienić urządzenia na nowe, zwrócić pieniędzy czy też obniżyć jego ceny, ale możemy zrobić coś na czym zależy Ci najbardziej - naprawić Twój sprzęt Apple.

Jakie urządzenia nie będą mogły zostać naprawione?

Z oczywistych względów nie mogą być naprawione na tej podstawie urządzenia pochodzące z innego kraju niż Polska. I tu uwaga: jeżeli kupiłeś urządzenie w Polsce to nie oznacza, że urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji. Sprzedawca mógł sprowadzić to urządzenie z innego kraju. Widoczne jest to w systemie serwisowym, dlatego jeżeli sprzęt nie pochodzi z polskiej dystrybucji nie będziemy mogli Ci pomóc. Niemniej nadal masz prawo zwrócić się do Sprzedawcy. Nie możemy również pośredniczyć w naprawach z tytułu Rękojmi jeżeli urządzenie pochodzi od operatora telefonii komórkowej.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twój komputer Mac, albo iPhone może zostać naprawiony z powołaniem się na powyższe przepisy skontaktuj się z Jabłkowym Serwisem. Udzielimy Ci niezbędnych wyjaśnień.