Program dotyczący problemu nieoczekiwanego wyłączania się telefonu iPhone 6s

Firma Apple ustaliła, że niewielka liczba urządzeń iPhone 6s może się nieoczekiwanie wyłączać. Ten problem nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa i dotyczy tylko ograniczonego zakresu numerów seryjnych urządzeń wyprodukowanych między wrześniem a październikiem 2015 roku.

W przypadku napotkania tego problemu wpisz numer seryjny telefonu iPhone 6s w poniższym polu w celu sprawdzenia, czy urządzenie kwalifikuje się do bezpłatnej wymiany baterii.
Aby wymienić baterię, znajdź wypełnij formularz zlecenia naprawy. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój iPhone kwalifikuje się do tego programu oraz czy jest sprawny.

Znalezienie numeru seryjnego telefonu iPhone jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

Procedura wymiany

Zadzwoń do swojego serwisu, aby potwierdzić, że w dniu, w którym go odwiedzisz, usługa wymiany baterii będzie dostępna.

Uwaga: partnerscy operatorzy sieci komórkowych nie uczestniczą w tym programie.

Aby przygotować telefon iPhone 6s na wymianę baterii, zastosuj się do poniższych instrukcji:

Uwaga: jeśli iPhone 6s ma uszkodzenia utrudniające wymianę baterii (na przykład pęknięty ekran), przed wymianą baterii konieczne będzie ich naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za naprawę.
Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń iPhone 6s zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

    - Wymaż dane i ustawienia, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia.

Informacje dodatkowe

Ten program firmy Apple obejmuje telefony iPhone 6s zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji na te telefony.

Bateria podlega wymianie przez 3 lata od daty pierwszej sprzedaży detalicznej telefonu iPhone 6s.