Program serwisowania dysku SSD w 13-calowym MacBooku Pro (bez paska Touch Bar)

Firma Apple ustaliła, że w przypadku ograniczonej liczby dysków półprzewodnikowych (SSD) o pojemnościach 128 GB i 256 GB używanych w 13-calowych MacBookach Pro (bez paska Touch Bar) występuje problem, który może spowodować utratę danych i awarię dysku. 13-calowe MacBooki Pro z dyskami, których dotyczy ten problem, były sprzedawane od czerwca 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Dyski, których dotyczy ten problem, będą serwisowane bezpłatnie przez Autoryzowane Serwisy Apple. Firma Apple zaleca jak najszybsze oddanie dysku do serwisu.

Żeby sprawdzić czy Twój komputer kwalifikuje się na program, wejdź na stronę internetową Apple poświęconą programowi i podaj numer seryjny, lub skontaktuj się nami.

Informacje dodatkowe

Przed serwisowaniem należy koniecznie wykonać pełny backup danych, ponieważ dysk zostanie wymazany w ramach procesu serwisowania.

  • Technik uruchomi narzędzie w celu uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dysku, co zajmie mniej więcej godzinę.
  • 13-calowy MacBook Pro zostanie zwrócony z zainstalowanym ponownie systemem macOS.
  • Po serwisowaniu konieczne będzie odtworzenie danych z backupu.

Ten program firmy Apple obejmuje 13-calowe MacBooki Pro zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji dla tych komputerów.

Osoby, które uważają, że ich 13-calowy MacBook Pro jest dotknięty tym problemem, a zapłaciły za serwisowanie, mogą skontaktować się z firmą Apple w sprawie zwrotu kosztów.

Program obejmuje dotknięte usterką modele MacBooka Pro przez 3 lata od pierwszej sprzedaży detalicznej.