Program wymiany baterii w 13-calowym MacBooku Pro (bez paska Touch Bar)

Firma Apple ustaliła, że w przypadku ograniczonej liczby 13-calowych MacBooków Pro (bez paska Touch Bar) może dojść do awarii podzespołu powodującej wybrzuszenie wbudowanej baterii. Nie stanowi to zagrożenia bezpieczeństwa, a baterie, które spełniają określone kryteria, firma Apple nieodpłatnie wymieni. Problem dotyczy komputerów wyprodukowanych od października 2016 roku do października 2017 roku, a spełnianie kryteriów można określić na podstawie numeru seryjnego produktu.

Informacje dodatkowe

Uwaga: jeśli 13-calowy MacBook Pro ma uszkodzenia utrudniające wymianę baterii, przed wymianą baterii konieczne będzie ich naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za naprawę.

Ten program firmy Apple obejmuje 13-calowe MacBooki Pro zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji dla tych komputerów.

Sprawdź czy Twój komputer kwalifikuje się do naprawy w ramach programu naprawczego wpisując numer seryjny na tej stronie.