Program wymiany kamer iSight dla telefonów iPhone 6 Plus

Firma Apple ustaliła, że w przypadku niewielkiego odsetka urządzeń iPhone 6 Plus kamera iSight zawiera podzespół, który może ulec awarii, powodując rozmycie zdjęć. Ten problem dotyczy urządzeń, które mają numery seryjne należące do ograniczonego zakresu i były sprzedawane głównie między wrześniem 2014 roku a styczniem 2015 roku.

Jeśli Twój telefon iPhone 6 Plus robi rozmyte zdjęcia i ma numer seryjny z zakresu spełniającego kryteria, firma Apple bezpłatnie wymieni kamerę iSight.

Kryteria

Znalezienie numeru seryjnego telefonu iPhone jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

Procedura wymiany

Aby wymienić kamerę iSight, skontaktuj się z nami wypełniając formularz zlecenia naprawy. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój telefon iPhone kwalifikuje się do tego programu oraz czy jest sprawny.

Aby przygotować telefon iPhone 6 Plus do procedury wymiany, wykonaj kopię zapasową danych w programie iTunes lub usłudze iCloud.

Uwaga: jeśli telefon iPhone 6 Plus ma uszkodzenia utrudniające wymianę kamery (na przykład pęknięty ekran), przed wykonaniem czynności serwisowych konieczne będzie ich naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za naprawę.
Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń iPhone 6 Plus zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

Informacje dodatkowe

Ten program firmy Apple obejmuje telefony iPhone 6 Plus zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji dla tych telefonów.

Kamera iSight podlega wymianie przez 3 lata od daty pierwszej sprzedaży detalicznej telefonu iPhone 6 Plus.